אם יש לכם קוד קופון, הקלידו אותו כאן:
אירועים ביום 12/05/2021
12/05/2021
יום ד
20:30
הדבר
חצר החאן-זירה
אירועים ביום 13/05/2021
13/05/2021
יום ה
20:30
הדבר
חצר החאן-זירה
אירועים ביום 15/05/2021
15/05/2021
שבת
21:00
חתונה בשעת מגפה
החאן לא מסומן
15/05/2021
שבת
21:00
גבעונית
במה 2 תיאטרון החאן
אירועים ביום 17/05/2021
17/05/2021
יום ב
21:00
הדבר
חצר החאן-זירה
17/05/2021
יום ב
21:00
חתונה בשעת מגפה
החאן לא מסומן
אירועים ביום 18/05/2021
18/05/2021
יום ג
20:30
רומיאו ויוליה
חצר החאן מסומן
18/05/2021
יום ג
21:30
חתונה בשעת מגפה
החאן לא מסומן
אירועים ביום 19/05/2021
19/05/2021
יום ד
20:30
חלילה
במה 2 תיאטרון החאן
19/05/2021
יום ד
21:00
חתונה בשעת מגפה
החאן לא מסומן
אירועים ביום 20/05/2021
20/05/2021
יום ה
20:30
רומיאו ויוליה
חצר החאן מסומן
20/05/2021
יום ה
21:00
חתונה בשעת מגפה
החאן לא מסומן
אירועים ביום 22/05/2021
22/05/2021
שבת
21:00
רומיאו ויוליה
חצר החאן מסומן
22/05/2021
שבת
21:00
חתונה בשעת מגפה
החאן לא מסומן
אירועים ביום 23/05/2021
23/05/2021
יום א
20:30
סינדרום ירושלים
תיאטרון החאן
אירועים ביום 25/05/2021
25/05/2021
יום ג
21:30
חתונה בשעת מגפה
החאן לא מסומן
אירועים ביום 26/05/2021
26/05/2021
יום ד
21:00
חתונה בשעת מגפה
החאן לא מסומן
אירועים ביום 27/05/2021
27/05/2021
יום ה
20:30
רוחות עליזות
תיאטרון החאן
אירועים ביום 29/05/2021
29/05/2021
שבת
21:00
רוחות עליזות
תיאטרון החאן
אירועים ביום 30/05/2021
30/05/2021
יום א
20:30
אוי אלוהים
תיאטרון החאן
אירועים ביום 31/05/2021
31/05/2021
יום ב
20:30
אוי אלוהים
תיאטרון החאן