אירועים ביום 18/10/2017
18/10/2017
יום ד
19:00
Divine Right
במה 2 תיאטרון החאן
18/10/2017
יום ד
20:30
בדמי ימיה
תיאטרון החאן
אירועים ביום 19/10/2017
19/10/2017
יום ה
17:30
בדמי ימיה
תיאטרון החאן
19/10/2017
יום ה
19:00
Divine Right
במה 2 תיאטרון החאן
19/10/2017
יום ה
20:30
בדמי ימיה
תיאטרון החאן
אירועים ביום 21/10/2017
21/10/2017
שבת
21:00
בדמי ימיה
תיאטרון החאן
אירועים ביום 23/10/2017
23/10/2017
יום ב
20:30
בדמי ימיה
תיאטרון החאן
אירועים ביום 26/10/2017
26/10/2017
יום ה
20:30
נפוליון חי או מת
תיאטרון החאן
אירועים ביום 28/10/2017
28/10/2017
שבת
21:00
נפוליון חי או מת
תיאטרון החאן
אירועים ביום 29/10/2017
29/10/2017
יום א
20:30
תעלולי סקפן
תיאטרון החאן
אירועים ביום 31/10/2017
31/10/2017
יום ג
20:30
להצחיק את אלוהים
במה 2 תיאטרון החאן