אם יש לכם קוד קופון, הקלידו אותו כאן:
אירועים ביום 06/08/2020
06/08/2020
יום ה
19:00
תהילה.
ימין משה
אירועים ביום 23/08/2020
23/08/2020
יום א
20:30
.תעלולי סקפן
חצר החאן לא מסומן
אירועים ביום 24/08/2020
24/08/2020
יום ב
20:30
.תעלולי סקפן
חצר החאן לא מסומן
אירועים ביום 25/08/2020
25/08/2020
יום ג
19:00
תהילה.
ימין משה
25/08/2020
יום ג
21:00
תהילה.
ימין משה
אירועים ביום 26/08/2020
26/08/2020
יום ד
20:30
.תעלולי סקפן
חצר החאן לא מסומן
אירועים ביום 27/08/2020
27/08/2020
יום ה
19:00
תהילה.
ימין משה
27/08/2020
יום ה
21:00
תהילה.
ימין משה
אירועים ביום 29/08/2020
29/08/2020
שבת
21:00
.תקלה טכנית
חצר החאן לא מסומן
אירועים ביום 30/08/2020
30/08/2020
יום א
19:00
תהילה.
ימין משה
30/08/2020
יום א
21:00
תהילה.
ימין משה
אירועים ביום 31/08/2020
31/08/2020
יום ב
20:30
.תקלה טכנית
חצר החאן לא מסומן